Giới thiệu M.R.O

M: Mantenance
R: Repair
O: Operation
MRO là chuyên cung cấp nguyên phụ liệu dùng trong công nghiệp, bảo trì, sửa chữa thiết bị tiêu hao của công ty, sản phẩm ngành công nghệ thông tin, vật tư văn phòng, tất cả thiết bị cần thiết cho công ty sản xuất

Sản phẩm mới

CHI NHÁNH CÔNG TY

Korea
316-40 Janglin-Dong, Saha-Gu, Korea
Tel : 82.51.901.8500 - Fax : 82.51.264.3113
China
#9, Anting Lu, Liuing Jiedao, Chengyang-Qu, Qingdao, China
Tel: +86.5326691 - Fax : +86.5326691 2828
Indonesia
J1.MH Thamin Ruko Robson Bok B No.8 Lippo Cikarang DESA Cibadu Kec.Cikarang Kab, Bekasi
Tel : 021.8911.7841 - Fax : 021.8911.8043