Sản phẩm

lỗi
  • Error loading component: , 1

Thước kẹp điện tử

Mã số: thuot-kep

- Khoảng đo:.............. 0-150 mm

- Chia độ: ..................0.01 mm

- Độ chính xác:.......... ± 0.03 mm

Sản phẩm liên quan